RODO (GDPR)

PL+EN

PL:

Zasady/deklaracja zachowania poufności danych osobowych RODO (GDPR). Formalnie, świadczymy usługi tylko dla osób będących rezydentami Polski (osoby inne mogą używaći, o ile potwierdzą same, iż ten dokument spełnia też wymogi prawne kraju, pod którego jurysdykcję podlegają).

EN:

Terms/declaration of protecting confidential personal information (GDPR). Formally, we currently provide services only for people who are residents of Poland (other people can use it, if they on their own find out and confirm legally that this document also meets the legal requirements of country for which jurisdiction they are subjected).

Dokument / Document: [ informacja_zgoda_rodo_v_blueox_v4-server1.pdf ]